Aby wziąć udział w IX Międzynarodowych Warsztatach Gospel w Bielsku-Białej postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:
Zarejestruj się przy użyciu poniższego formularza.
Wpłać 90zł na nasze konto:
62 1090 2590 0000 0001 2255 7993
Bank Zachodni WBK S.A.
ul. M.Reja 18
43-300 Bielsko-Biała
Tytułem: Imię Nazwisko na Warsztaty Gospel

Zgłoś się w piątek przed warsztatami przy rejestracji w godzinach 15:00-17:00 aby otrzymać książeczkę oraz identyfikator uczestnika.
Cena uczestnictwa w warsztatach to 90zł.

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Adres email

Wiek

Adres

Miejscowość

Obiady
(zapisy na obiady zostały zamknięte)

Zgłaszając się na IX Międzynarodowe Warsztaty Gospel w Bielsku-Białej wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883.).

Zgłaszając się na IX Międzynarodowe Warsztaty Gospel w Bielsku-Białej wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Fundację Drachma zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 63; ze zm.) polegające na rozpowszechnianiu zdjęć i nagrań wykonanych podczas IX Międzynarodowych Warsztatów Gospel w Bielsku-Białej w celu promocji przyszłych wydarzeń.

Zgłaszając się na IX Międzynarodowe Warsztaty Gospel w Bielsku-Białej przyjmuję do wiadomości, że Administratorem moich danych osobowych będzie Fundacja Drachma z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. M. Reja 18 (NIP: 5472084099, REGON: 240848997) oraz że dane te mogę później zmodyfikować, uzupełnić, albo usunąć poprzez kontakt z Organizatorem (podstawa prawna: art. 13, ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO/GDPR z dn. 27.04. 2016r.).

Zgłaszając się na IX Międzynarodowe Warsztaty Gospel w Bielsku-Białej wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb niezbędnych do uczestnictwa w projekcie (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych). Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Drachma z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. M. Reja 18 (NIP: 5472084099, REGON: 240848997) oraz że dane te mogę modyfikować, uzupełnić, albo usunąć poprzez kontakt z Administratorem.
Usunięcie danych osobowych przed końcem Warsztatów oznacza moją automatyczną rezygnację z udziału w projekcie.

Zgłaszając się na IX Międzynarodowe Warsztaty Gospel w Bielsku-Białej wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Fundację Drachma zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 63; ze zm.) polegające na rozpowszechnianiu zdjęć i nagrań wykonanych podczas IX Międzynarodowych Warsztatów Gospel w Bielsku-Białej w celu promocji przyszłych wydarzeń.

Opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi.